ua ru

Центр іноземних мов "ASAP"

м. Вінниця, вул. Ак. Ющенка, 6
тел.: 50-92-45, моб.: (096) 390-00-90
м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 69
моб.: (067) 439-92-09
мапа проїзду

Іноземна для школярів середнього та старшого шкільного віку

На заняттях з іноземної мови учні середніх і старших класів активізують та коригують раніше набуті знання починаючи з основ читання, письма, говоріння та аудіювання. Мову вивчають в групах однолітків, які мають однаковий рівень знань. Заняття відбуваються двічі на тиждень у будні та вихідні дні і тривають 2 години. Навчання складається з 5 рівнів, від початкового до високого середнього рівня.

1 рівень - Beginner (початковий)

Спілкування з учнями переважно відбувається іноземною мовою, що дозволяє дітям перебувати в іншомовному середовищі. Викладачі ставлять головний акцент на розвиток навичок мовлення та аудіювання. Під час занять учні вживають теперішній, минулий і майбутній часи, користуються комп’ютерними програмами, мережею Інтернет, переглядають сучасні фільми і слухають популярні пісні.

Лексичний запас цього рівня складає 1000 слів по темах спорт, відпочинок, подорож, моє повсякденне життя, відомі люди, моя сім'я, чому я люблю свій дім, тварини потребують захисту, навчання в школі, моє місто та багато інших. По темах, які вивчаються, учні читають оповідання, а також адаптовані тексти з Інтернету і молодіжних журналів, що викликають живі дискусії. Закінчивши рівень, учні здають фінальний тест і захищають проект по досліджуваній ними темі.

2 рівеньElementary (елементарний)

Цей рівень розрахований на школярів, які вже мають базові знання мови або тих які закінчили перший рівень в Центрі. Мета рівня – вдосконалити наявні мовні та мовленнєві навички (говоріння, аудіювання, письмо та читання). Школярі вивчають лексику побутового характеру – дім, школа, їжа, покупки, одяг та інше. Також діти оволодівають лексикою з таких тем як зайнятість, соціальний статус, професії, розпорядок дня. Граматичні теми – минулий, теперішній та майбутній час - закріплюються, вивчаються теперішній тривалий і теперішній доконаний часи. Словниковий запас на цьому рівні складає 1500 слів.

3-4 рівні навчання - Pre-Intermediate (вступ в середній рівень) та Intermediate (середній рівень)

Щоб закріпити знання і розвинути комунікативну компетентність використовують стимулюючі завдання. Діти прослуховують рекламу, переглядають науково-популярні та художні фільми і таким чином розвивають навичку детального сприйняття мови. Діалогічного мовлення діти навчаються з допомогою обговорень та інтерв’ю, монологічного – за допомогою презентацій і творчих завдань. Школярі навчаються писати листи, оповідання та статті, також читають твори відомих авторів в оригіналі. З середнім рівнем володіння іноземною учні можуть вільно спілкуватись як на побутові, так і на спеціальні теми, так як вони ознайомлюються з різними сферами людської діяльності, вивчають спеціальну лексику. Діти мотивуються до вивчення іноземної мови за допомогою систематичного тестування, організації презентацій і роботи з комп’ютером. Сертифікат Центру АSAP про здобутий рівень знання мови можна підтвердити під час навчання в Лондонському коледжі.

5 рівень навчання - Upper-Intermediate (високий середній рівень)

З високим рівнем володіння іноземною мовою діти можуть вільно спілкуватись в повсякденному житті. Цей рівень дає можливість спілкуватись із носіями мови і оволодівати живою сучасною іноземною мовою і її стилями мовлення. Діти також перекладають сучасні іншомовні пісні на рідну мову, читають літературу та пресу в оригіналі, поглиблено вивчають граматику. За допомогою розвитку діалогічного мовлення учні розвивають вміння користуватись іноземною в різних соціальних і ділових ситуаціях. Вправи з граматики допомагають засвоїти надскладні конструкції іноземної мови і вивчити виключення із правил.

Словниковий запас поповнюється за допомогою читання класичної прози та поезії, біографій відомих людей, перегляду сучасних фільмів.