ua ru

Центр іноземних мов "ASAP"

м. Вінниця, вул. Ак. Ющенка, 6
тел.: 50-92-45, моб.: (096) 390-00-90
м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 69
моб.: (067) 439-92-09
мапа проїзду

Курси англійської мови у Вінниці

Вивчення англійської мови у вінницкій школі ASAP

Англійська мова в місті Вінниця - базовий рівень.

1 РІВЕНЬ - курси англійської мови у Вінниці - складаються з 60 годин і орієнтовані на тих, хто раніше не вивчав мову, а також на студентів, які хочуть повторити основні структури і лексичні одиниці англійської мови. Курси англійської мови (Вінниця) складаються з навчального матеріалу, який охоплює базові теми повсякденного життя і найважливіші граматичні теми. Лексичні теми складаються з найбільш часто вживаних у розмовному мовленні тем.

Закінчивши курс, студент школи ASAP, зможе спілкуватися англійською мовою в теперішньому часі на теми - "Я", "Моя сім'я та друзі", "Зовнішність і характер людини", "Погода". Після першого рівня курсів англійської мови у Вінниці, ви зможете називати предмети побуту, продукти, предмети одягу і назви захворювань. На Рівні 1  словниковий запас студента - близько 500 - 600 одиниць.

Мала частина літератури з англійської мови, що вивчається на курсах ASAP

2 РІВЕНЬ - курс англійської мови, який складається з 90 годин і орієнтований на студентів з початковим рівнем знань. Мета 2 рівня курсів АСАП - розвиток основних лексичних навичок: мовлення, читання, аудіювання та письма. Велика увага приділяється лексиці на побутову тематику (будинок, школа, їжа, одяг).

На цьому курсі студенти також опановують лексику за темами: розпорядок дня, соціальний статус, зайнятість, професії. Вони вчать лише ті вирази, які вживаються в повсякденному спілкуванні. Щоб закріпити знання на практиці, на курсах виконують вправи з граматики, лексики, вправи на читання та аудіювання. На Рівні 2 студенти вже можуть спілкуватися, використовуючи минулі і майбутні часи. Словниковий запас після закінчення курсу - понад 1000 - 1300 лексичних одиниць.

Курси англійської у Вінниці для кожного

3 РІВЕНЬ - курс складається з 90 годин і орієнтований на студентів, які мають низький середній рівень знань англійської мови, яким потрібно розвивати навички осмисленого використання мови. Акцент на даному етапі ставиться на аудіюванні та усному мовленні. У програму також включаються цікаві обговорення на теми з реального життя, живі і цікаві дискусії.

Під час 3 рівня курсів англійської мови студенти читають тексти художньої літератури в оригіналі. Після завершення курсу студенти зможуть підтримувати розмову, задавати і відповідати на запитання, даючи повні відповіді з вивчених тем. На 3 рівні студенти закріплюють раніше вивчені теми і засвоюють нові, такі як свята, спілкування на співбесіді, розмова по телефону, та інші. Словниковий запас - 1400 - 1800 слів.

Записуйтеся на курси англійської у Вінниці

Курси англійської мови у Вінниці - поглиблені знання.

4 РІВЕНЬ - курс англійської, триває 90 годин і розрахований на студентів з середнім рівнем знань. На цьому курсі поглиблюються знання, отримані на третьому рівні, що забезпечить правильність і свободу спілкування. Теми "Подорож", "Дитинство", "Особистість" вивчаються у цікавій формі, на основі ситуацій з особистого життя. Студенти засвоюють навички вести переговори, брати участь у дискусіях на теми: "Сучасні технології", "Навколишнє середовище", а також знайомляться з культурою та традиціями різних країн.

Студенти дізнаються, як висуваються пропозиції і вимоги, як подаються скарги, і зможуть наполягти на своїй точці зору. Особлива увага на цьому етапі навчання приділяється граматиці, яка представляється у зрозумілій і доступній формі. Матеріали з читання та аудіювання розкривають нові сторони універсальних тем. Засвоєні знання закріплюються на практиці за допомогою чисельних комунікативних вправ. Словниковий запас на цьому етапі не менше 2000 - 2500 слів.

Навчання англійській мові у приємній обстановці

5 РІВЕНЬ - курс складається з 90 годин і орієнтований на студентів з високим середнім рівнем знань. На цьому курсі учні будуть виконувати багато стимулюючих завдань, які допоможуть розвивати і зміцнити навички ефективного спілкування. Студенти також опановують навичку поглиблено сприймати іноземну мову. Виконується багато вправ на аудіювання - прослуховування оповідань, реклами, дискусій та діалогів, взятих з неадаптованих іноземних джерел.

У центрі уваги перебуває вивчення мови. На цьому рівні студенти бездоганно оволодіють граматикою і будуть тренувати лексику, спілкуючись в групах, аналізуючи переглянуті відеофільми або прочитані книги. Студенти будуть читати твори англійської літератури в оригіналі, а також неадаптовані газети і журнали. Також вдосконалюється навички аудіювання та розуміння інформації іноземною мовою з джерел радіо і телебачення. Словниковий запас - близько 3000-4000 слів.

Записуйтеся на курси англійської у Вінниці Записуйтеся на курси англійської у Вінниці

Вінницькі курси англійської мови - британський стиль спілкування.

6 РІВЕНЬ - курс британського варіанту англійської, який триває 90 годин і розрахований на студентів з високим середнім рівнем знань. Проходження курсу забезпечить підтримку високого рівня володіння мовою, і навчить їх сучасної живої англійської мови, якою спілкуються реальні люди в реальному житті.Словниковий запас - близько 4000-6000 слів.

Записуйтеся на курси англійської у Вінниці

7 РІВЕНЬ - курс британського варіанту англійської мови, довжиною 90 годин - орієнтований на високий рівень володіння англійською мовою. Курс охоплює тематику, що стосується різноманітних аспектів життя англомовного суспільства. У нього входить різноманітна кількість динамічних завдань і вправ, уривків з оригінальних прозових і поетичних творів, автентичних аудіо матеріалів, завдань для самоконтролю, які будуть сприяти вдосконаленню рівня знань, легкому і систематичному вивченню складних граматичних конструкцій. Акцент ставиться на стимуляцію творчості та інтенсивного поповнення словникового запасу.

Поглиблене вивчення англійської мови у Вінницькій школі іноземних мов ASAP

Курси ділової англійської мови у Вінниці

Курси ділової англійської складаються із чотирьох рівнів (елементарного, низького, середнього і високого). Курси орієнтовані на ділових людей і студентів, які вчать ділову іноземну мову. На цьому курсі студенти будуть читати автентичні тексти з книг і газет. Учні на курсах повинні оволодіти основними навичками ділового спілкування, навчитися проводити презентації, брати участь у нарадах, переговорах, вести ділові телефонні розмови, а також використовувати англійську в різних ділових і побутових ситуаціях.

Якщо ви вирішили вивчити англійську мову в місті Вінниця - Ваш вибір центр іноземних мов ASAP!